Diamond Logos

De leer van de Diamond Logos is een pad van zelfrealisatie en transformatie die bestaat uit een breed veld van psycho-spirituele wijsheid. Het is revolutionair in de zin dat het kennis van moderne westerse psychologie en leringen uit de grote spirituele en mystieke tradities op een compleet nieuwe manier combineert.

Het pad leert ons onze kostbare ware natuur en de vele manifestaties ervan herkennen en belichamen. We leven in een zeer kostbare, rijke realiteit en we zijn prachtige magische wezens, maar we weten niet wie we zijn en kennen de realiteit waarin we leven niet. We zijn in een vorm van slaap, leven door concepten en geloofssystemen die ons niet toestaan om te zien wie we echt zijn. Het Diamond Logos werk gaat over het verwijderen van deze sluiers en barrières en het transformeren van ons bewustzijn, zodat we de verbinding met onze ware natuur, met onze essentie kunnen herstellen en integreren. En zo de rijkdom van wie we zijn en de realiteit waarin we leven kunnen ervaren.

De grondlegger

Faisal Muqaddam is de grondlegger van de Diamond Logos leringen. Samen met A.H. Almaas en Karin Johnson is hij ook mede-ontwikkelaar van de Diamond Approach. Hij geeft les in de V.S. sinds 1981, en leidt retreats in Europa sinds 1997.

Faisal Muqaddam is geboren in Koeweit  in 1946, en hij heeft daar bij diverse soefi-meesters gestudeerd. In de V.S. is hij opgeleid als Reichiaans therapeut bij dr.Philip Curcuruto. Hij studeerde daar ook bij diverse zeer gerespecteerde teachers zoals Tarthang Tulku Rinpoche  en dr. Claudio Naranjo. Hij heeft een visie ontwikkeld waarin deze invloeden uit het oosten en het westen geïntegreerd zijn.

In de leringen van Diamond Logos ervaar je vooral zijn hart en zijn spirit. Voor zijn studenten is  Faisal zowel een visionair, als een verrassende  inspirator als ook een man met een zeer groot en vreugdevol hart.

Faisal Muqaddam

De teachers in Nederland

Hassan Elkadi
Sinds 2010 ben ik bewustzijnstrainer en sinds 2016 ook leraar van de Diamond Logos Teachings. Ik begeleid individuen in hun persoonlijke groei en transformatie en geef groepstrainingen en retraites op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. Op de pagina Over mij stel ik mij uitgebreid voor.

Hassan

Hassan Elkadi

Ko Bakker
Hij is teacher en coördinator van Diamond Logos Nederland. Ko heeft veel ervaring als psycholoog en bewustzijnstrainer. Hij heeft meer dan 30 jaar een praktijk als lichaamsgericht psychotherapeut en heeft veel ervaring in diepgaande veranderingsprocessen van individuen en groepen. Hij heeft zich lange tijd verdiept in Boeddhisme en studeert sinds 2003 bij Faisal Muqaddam. Ko inspireert mensen om in hun kracht te komen. Hij is ontwapenend en expressief, onorthodox en helder. Hij luistert achter de woorden en stimuleert mensen dieper contact te maken met hun innerlijk weten en hun eigenheid uit te drukken. Ko: ‘Belangrijke thema’s voor mij zijn persoonlijke kracht, contactvolheid en vitaliteit’. 

Hassan

Ko Bakker