Essentietrainingen

Het doel van deze ervaringsgerichte trainingen is je te leren om opnieuw contact te maken met je essentie en deze rechtstreeks te ervaren, zodat je je leven kunt gaan vorm geven vanuit essentie, vanuit vrijheid en compleetheid. De belangrijkste reden van onze moeilijkheden, ongemak of onvrede is de contactbreuk met onze essentie. De nadruk ligt dan ook op het herstellen van de verbinding met je essentie; met wie je ten diepste bent.

Onze essentie is dat deel in ons dat niet geconditioneerd is, dat niet gevormd is door ons verleden, dat niet een reactie is op wat wij meemaken, dat niet beïnvloed is door onze ervaringen, dat ongeschonden en onverwoestbaar is. Dat is wie we in essentie zijn, ons oorspronkelijk Zijn.

Ons ego of onze persoonlijkheid is dat deel in ons dat geconditioneerd is, dat gevormd is door ons verleden. Dat is wie we zijn geworden; het aangepaste zelf, het geconditioneerde zelf. Dat is ook waar we ons over het algemeen mee identificeren. Hier zeg je “ik” tegen. Dit is wie ik ben, zo ken ik mijzelf. We hebben geleerd om ons aan te passen en om die aangepaste versie van onszelf tot een tweede natuur te maken. En dit belemmert ons nu om onze essentie of ons ware Zelf te zijn.

De meeste psychotherapeutische benaderingen hebben geen aandacht voor je essentie en de verschillende kwaliteiten van je essentie. Anderzijds hebben de meeste spirituele benaderingen de tendens om over het ego of de persoonlijkheid heen te springen of deze af te wijzen. De essentietrainingen geven je een ervaringsmatig begrip van je essentie en van het ego of de persoonlijkheid en het laat je zien hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat er een liefdevol begrip ten aanzien van de persoonlijkheid. Daardoor laat de identificatie met je persoonlijkheid los en verschuift het naar je essentie en kun je je leven vorm gaan geven vanuit essentie, vanuit vrijheid en compleetheid.

De essentietrainingen zijn onderdeel van Diamond Logos Teachings. De trainingen geef ik in Nijmegen samen met Ko Bakker. Welke trainingen dat zijn en wanneer ze gegeven worden vind je hieronder. Meer informatie over Diamond Logos en de teachers vind je hier: Diamond Logos

Aanbod

Leven vanuit Essentie

Point of Light, ware Zelf