Individuele begeleiding

De begeleiding is gebaseerd op het inzicht dat alle moeilijkheden en problemen, alle ongemak en psychologisch lijden voortkomen uit het verlies van contact met wie we ten diepste zijn en onze essentiële innerlijke kwaliteiten. De focus ligt dan ook op het ervaringsmatig begrijpen en het herstel van de verbinding met je essentie; met wat je ten diepste bent. In de sessies leer je te ontspannen in je essentie en zonder oordeel aanwezig te blijven bij je ervaring zoals die zich in elk moment aandient. Zo ontstaat er inzicht en begrip in je ervaring. Hierdoor lossen conflicten en oude belemmerende patronen op en de bijbehorende kwaliteiten die daardoor verborgen waren komen weer tevoorschijn.

De meest fundamentele menselijke conflicten, ongemakken en moeilijkheden kunnen alleen volledig worden opgelost wanneer de bijbehorende essentiële innerlijke kwaliteiten teruggewonnen zijn en weer geleefd worden. Alleen dan kan innerlijke groei en transformatie plaats vinden.

Ben je geïnteresseerd in echte oplossing voor je moeilijkheden, ongemak of onvrede? Wil je de bron aanboren van al je innerlijke kwaliteiten zoals kracht, (zelf)vertrouwen, vrede, rust liefde en geluk? Wil je ontspannen in jezelf en leren leven vanuit vrijheid en compleetheid? Dan ben je van harte welkom.

Praktische informatie

Het is mogelijk om vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan te vragen. Dit gesprek kan telefonisch of via videobellen (Zoom of Skype) plaatsvinden. Aan dit gesprek  van een half uur zijn geen kosten verbonden. Tijdens dit gesprek kijken we of er voldoende basis over en weer is voor een vruchtbare samenwerking. Mocht dit het geval zijn dan volgt er een intakegesprek aan de hand van vooraf ingevulde vragen. Dit heeft een nadere kennismaking en het helder krijgen van de precieze hulpvraag tot doel.

Investering

De kosten van het intakegesprek en een individuele sessie zijn € 90,-  (incl. 21 % btw). Een sessie duurt ongeveer 5 kwartier. Als de begeleiding vergoed wordt door de werkgever bedragen de kosten € 160, – (excl. 21 % btw) per uur.
In bijzondere situaties of bij een minimuminkomen kan een kortingstarief worden berekend.

Het afzeggen van een sessie dient minimaal 24 uur voor aanvang van de sessie te worden gedaan, anders worden de kosten in rekening gebracht.

De sessies vinden plaats in mijn praktijk op de Compagnieplaats 148 in Arnhem. Als je voor online begeleiding kiest vinden de sessies plaats via videobellen met Zoom of Skype.