Over mij

Ik stel mij graag aan je voor, zodat je een indruk krijgt van mijn achtergrond en wat mij inspireert in het werken met mensen.

Sinds 2010 ben ik bewustzijnstrainer en sinds 2016 ook leraar van de Diamond Logos Teachings. Ik begeleid individuen in hun persoonlijke groei en transformatie en geef groepstrainingen en retraites op het gebied van bewustzijnsontwikkeling.

Voordat ik bewustzijnstrainer werd, was ik voornamelijk als ondernemer in verschillende branches actief. Hoewel ik succesvol was geworden in wat ik nastreefde, voelde ik toch een gemis. Ik ervoer enerzijds dat er iets ontbrak in mijzelf en in mijn leven en anderzijds was ik op zoek naar vervulling van een onbestemd verlangen. Wat kon mijn verlangen wel vervullen? Wat wilde ik echt? Leefde ik wel het leven dat ik zou willen leven? Het stellen van die vragen heeft geleid tot een inspirerende reis naar mijn diepste drijfveren. Een reis die via de weg van zelfkennis van mijn persoonlijkheid naar mijn Essentie leidde. Een avontuurlijke ontdekkingstocht waarin nieuwe kwaliteiten zich aandienden en oude beperkingen zich geleidelijk aan oplosten.

Mijn grootste passie ligt in het leven zelf, in het doorgronden ervan en in het ontdekken van de Essentie in mijzelf en de ander. Het ontvouwen van het menselijk potentieel in mijzelf en de ander is wat mij voedt en vervult. Om hier meer vorm aan te geven heb ik mij succesvol geschoold en ontwikkeld als bewustzijnstrainer en Essentieleraar. Ik heb vanuit eigen ervaring en persoonlijke groei ondervonden dat menselijk potentieel onbegrensder is en tot meer in staat is dan ik ooit heb durven dromen. Mijn eigen ontwikkeling vormt de feitelijke grondslag van mijn werk als begeleider en de theorie ondersteunt mij daar in.

Respect, betrokkenheid, integriteit en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in mijn begeleiding. Mijn stijl kenmerkt zich door helderheid, aandacht, mildheid en lichtheid. Ik geef geen antwoorden en adviezen, maar help je jezelf te verbinden met je Essentie, met je innerlijke vermogens. Hierin vind je jouw antwoorden en oplossingen. Wil je leren leven en werken vanuit je Essentie, vanuit vrijheid en compleetheid? Neem dan nu de stap! Ik ontvang je met een warm hart. Graag tot ziens.

Hassan Elkadi